Ana sayfa Politika CHP’den Sultanbeyli’de “Deprem Hazırlık Koordinasyon Komisyonu” Kurulsun Önergesi

CHP’den Sultanbeyli’de “Deprem Hazırlık Koordinasyon Komisyonu” Kurulsun Önergesi

Sultanbeyli’de CHP’li meclis üyeleri Turan Döven, Adem Seyitoğlu ve Mehmet Emin Ensari tarafından meclis başkanlığına soru önergesi verildi. 

Depremle ilgili verilen soru önergesinde, “En çok risk altında olan ilçelerden olduğumuz bütün bilim çevrelerince iddia edilen Sultanbeyli’de topyekûn bir mücadele başlatmak “yaşam hakkının” korunması konusu tartışmaya yer vermeyecek kadar açık bir durumdur. İnsani, hukuki, ahlaki sorumluluk boyutu, devlet ve kurumlarının yurttaşlarına karşı tartışılmaz anayasal varlık sebebidir.

Bu nedenle karar organı olan Sultanbeyli seçmen ve tüm hemşerilerimizin yerel iradesini temsil eden Belediye Meclisimiz doğrudan sürece dahil olması şarttır.

Her türlü siyasi önyargı ve ayrılıktan arındırılmış olarak, depremin yaratacağı yıkıma karşı sadece belediye başkanlığımızın ve STK’ların gayret ve çabaları yetersiz kalabilir.

ÖNERİMİZ: Belediye başkanlığımızın teknik çalışmalarına ek olarak Belediye Meclisi’miz bünyesinde “Deprem Hazırlık Koordinasyon Komisyonu’nun” acilen kurulmasıdır.

Belediye Başkanlığımıza depreme hazırlık çalışmalarında kolaylaştırıcı ve yardımcı olmak amacıyla.

Deprem Hazırlık Koordinasyon Komisyonu;

1- İlçemizin Deprem zemin ölçümü nedir ? 6.30 -7.00 şiddetinde bir depremde ilçemizde hasar görecek mahallelerdeki yıkılacak bina sayısının miktarı kaçtır ? Çok ağır,ağır,orta,hafif hasarlı bina sayısının tespiti,

2- İlçemizde inşaat cinsine göre bir çalışma var mıdır?  Yoksa betonarme, ahşap, yığma,tünel, kalıp, prefabrik ev veya çelik konsol gibi yapıların sayısının tespiti,

3- Olası depremde ilçemizin afet toplanma alanları ve barınma yerleri mahalle mahalle tespit edilmesi ve halk bilinçlendirilmesi,

4- Sultanbeyli İlçesinde örgütlü bütün siyasi parti, muhtarlıklar, meslek odaları, sağlık kurumları, yöre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında deprem riskine karşı faydalı çalışmalarının başlatılması,

5- Mahallelerde risk önceliklerini tespit etmesi, mahalle halkıyla iletişim bağları kurması, depreme karşı hazırlık için eğitim ve diğer tedbirler hakkında bilgilendirici hazırlıklara öncülük etmesi,

6- Toplanma yerlerinin hazırlanması, fiziki şartlarının uygun hale getirilmesine ve öncülük etmesi,

7- Hali hazırda belediye ve TMMOB ne bağlı teknik ekiplerin öncelikli yaşam riski yüksek konutların detaylı incelemelerini beklemeden tahliyelerini sağlanmasına öncülük etmesi, yüksek riskli binaların yayaların çokça kullandığı sokak ve caddelerin tespit edilmesine ve güvenlik tedbirlerinin alınmasında önleyici raporlar hazırlaması ve yetkili mercilere bildirmesi,

8- Kentsel dönüşüm birkaç müttehittin kar amaçlı girişimlerine bırakılmayacak kadar sahipsiz olmamalıdır. Deprem riski sonucu zorunlu dönüşüm uygulamasına muhatap olan konut maliklerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan bilgi eksikliklerinin giderilmesine, hakkaniyetli uzlaştırıcı ve denetleyici gözetmen olmak, kentsel dönüşümlerin sağlıklı yürümesine katkı sunmak,

9- Belediye Meclisimizin bu saha çalışmalarını meclis kararlarına dönüştürerek tüm Sultanbeyli halkının talebine dönüştürmek, içinde bulunduğumuz riskleri “bir seferberlik ruhu” içinde devletimizin tüm kurumlarına iletmek, çareler aramak, yerel parlamento olan belediye meclisimizin en temel görevidir.

Bu önergemizinbaşkanlık makamınahavale edilmesini bilgilerinizi sunar, gereğinin yapılmasını arz ederiz” denildi.