Ana sayfa Politika HDP’den işten çıkarmalara karşı kanun teklifi

HDP’den işten çıkarmalara karşı kanun teklifi

HDP Milletvekili Kemalbay, koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarmaların yasaklanması ve işten çıkarılan işçilerin hak gaspına uğramaması için İş Kanununda değişiklik yapılması yönünde kanun teklifi verdi.

Kemalbay’ın eklenmesini istediği kanun teklifi şöyle;

  • Geçici Madde: Bu Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde çalışanların, işveren tarafından bu Kanunun 17’nci ve 29’uncu maddeleri uyarınca iş sözleşmelerinin feshi ve toplu işten çıkarılma talepleri Covid -19 salgının yarattığı ciddi ve yakın tehlike sebebiyle altı ay süreyle askıya alınmıştır. Bu süreyi bir katına kadar arttırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ekonomik kriz, salgın, sel, deprem, savaş gibi ulusal çalışma güvenliği ve barışını tehdit eden hallerde bu Kanunun 17’nci ve 29’uncu maddeleri uyarınca iş sözleşmelerinin feshi ve toplu işten çıkarılma talepleri süresiz olarak askıya alınır.”
  • 1 Mart tarihinden bu maddenin yayımına kadarki süre içinde iş sözleşmeleri bu Kanunun 17 ve 29’uncu maddeleri uyarınca sonlandıranlar talepleri halinde eski statülerinde bu mümkün değilse en yakın statüde işe alınmış sayılırlar. Bu konuda yapılmış diğer başvurular da askıya alınır.
  • Bu maddenin yayımına kadar işten çıkarılmış olanların uğradıkları zararlar belgeleriyle başvurmaları halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
  • Bu madde ve bu madde ile ilgili uygulamalar 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun E. Genel İşlem Koşulları başlıklı 20 ila 25’inci maddelerine aykırılık olarak yorumlanamaz.
  • Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken bir ay içerisinde belirlenir.
  • Madde-2 Bu Kanun 1.3.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • Madde-3 Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.