Ana sayfa Ekonomi Kısa çalışma ödeneğinden nasıl faydalanılacak?

Kısa çalışma ödeneğinden nasıl faydalanılacak?

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, “İş yerleri ve çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden faydalanması için müfettişler bu kriterlere bakacak” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“Covid-19” salgını nedeniyle kapanan, faaliyetleri azalan ya da diğer zor durumdaki tüm iş yerleri ve çalışanları için âdeta hayat öpücüğü niteliğinde olan kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak en makul ve kazançlı yoldur. Zira kısa çalışma uygulaması ile zor durumdaki işverenler, yıllarca birlikte çalıştıkları işçilerini işten çıkarmak yerine iş yerine bağlı tutmakta, işçiler de işsizlikten kaynaklanabilecek gelir kaybından kurtulmakta ve sağlık yardımlarından faydalanabilmektedir. Kısa çalışma uygulamasından faydalanmak için müfettişlerin uygunluk tespitinden geçmek gerekmektedir.

Mağdur iş yerleri için korona zorlayıcı sebep olarak kabul edilecek

Kısa çalışma uygulamasından faydalanmak için gereken şartlar “Zorlayıcı Sebepler”in varlığıdır. Zorlayıcı sebep; işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. Bu bağlamda koronavirüs (Covid-19) salgını da tartışmasız zorlayıcı bir sebeptir.

Müfettişler uygunluk verecek

İşverenin koronavirüs (Covid-19) salgınının zorlayıcı sebep oluşturduğunu İŞKUR tarafından öngörülen prosedürü yerine getirerek müracaat etmesini gerekli kılmaktadır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte kısa çalışma talep formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilecektir. Başvuruların iş yerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır.
İŞKUR gerektiğinde işverenle irtibata geçerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.